BẢNG GIÁ

STT HẠNG MỤC GIÁ (VND, CHƯA 10%VAT) STT HẠNG MỤC GIÁ (VND, CHƯA 10% VAT)
1 Sơn mép ghế da ô tô 600.000 – 800.000 1 Vệ sinh nội thất Full xe ô tô 4 -7chỗ 1.600.000 – 1.800.000
2 Thay da + sơn mép ghế 800.000 2 Vệ sinh da ghế xe ô tô 4 -7chỗ 600000 – 800000
3 Sơn mặt ngồi ghế da ô tô 1.000.000 – 1.500.000 3 Vệ sinh & bảo dưỡng 1 ghế da 150.000
4 Sơn mặt lưng ghế da ô tô 1.000.000 – 1.500.000 4 Vệ sinh trần nỉ 250.000 – 400.000
5 Sơn hoàn chỉnh 1 ghế da ô tô 2.000.000 – 3.000.000 5 Vệ sinh tapplo 200.000
6 Sơn 1 hông cửa da ô tô 1.000.000 – 2.000.000 6 Vệ sinh tappi cửa 400.000
7 Sơn 1 tay nắm cửa da 600.000 – 800.000 7 Vệ sinh Seatbelt 400.000 – 600.000
8 Sơn vô lăng da ô tô 600.000 – 1.500.000 8 Vệ sinh sàn xe 400.000 – 600.000
9 Sơn nắp kèn ô tô 700.000 9 Vệ sinh ghế nỉ 4 – 7chỗ 700.000 – 900.000
10 Sơn tựa đầu ghế ô tô 500.000 10 Vệ sinh khoang động cơ 450.000 – 550.000
11 Sơn tay cần số da ô tô 300.000 – 500.000 11 Xử lý tận gốc mùi hôi + xúc rửa giàn lạnh 7.500.000 – 11.500.000
12 Sơn nắp da hộp đựng đồ giữa ô tô 600.000 – 1.200.000 12 Xử lý mùi hôi nội thất 5.000.000 – 7.000.000
13 Sơn taplo xe ô tô 2.500.000 – 3.000.000 13 Vệ sinh xúc rửa giàn lạnh 2.5000.000 – 3.500.000
14 Sơn 1 bộ ghế da ô tô 4-7 chỗ 8.000.000 – 16.000.000 14 Vệ sinh bảo dưỡng sofa tại nhà 1.600.000 – 1.800.000
15 Sơn đổi màu nội thất da ôtô 4 chỗ 12.000.000 – 22.000.000 15 Sửa chữa đôn muốt sofa 1.000.000 – 2.000.000
16 Sơn đổi màu nội thất da ôtô 7 chỗ 14.000.000 – 26.000.000 16 Sơn dặm 1 mép ghế sofa 600.000 – 800.000
17 Sơn nhựa 1 tappi cửa xe ô tô 1.500.000 – 2.500.000 17 Sơn toàn bộ sofa 12.000.000 – 18.000.000
18 Sơn đổi màu nhựa nội thất xe ô tô 12.000.000 – 18.000.000 18 Sơn đổi màu sofa 14.000.000 – 20.000.000

BẢNG GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM 10% VAT